سیما نوذریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیما نوذریان

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند مناقصه و بازرگاین شرکت فناوران سپهر ارتباط 1389/2 - 1391/12
کارمند اداری بازرگانی شهسوار ماشین 1392/2 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روان شناسی کودکان استثنایی
– کارشناسی – معدل: 15.00
مجتمع ولیعصر 1384 - 1388