پریا اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پریا اسکندری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن