حمیدرضا محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا محمودی

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رییس کارگاه شرکت مشیران 1375/4 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.01
علم وصنعت ایران 1366 - 1374