علیرضا بداغی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا بداغی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست انبار شرکت همیان فن 1392/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انسانی
– دیپلم – معدل: 14.50
1376 - 1379
مدیریت مالی مالی
– کارشناسی – معدل: 14.50
نور طوبی 1390 - 1395