محسن عباسی چناری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن عباسی چناری

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط محیط
– کارشناسی – معدل: 17.21
گیلان 1391 - 1393