فوزیه رضایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فوزیه رضایی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
منابع طبیعی محیط زیست
– کارشناسی – معدل: 14.32
شیراز 1390 - 1394