محمد فرهامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فرهامی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد