حلیمه راوند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حلیمه راوند

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انبار دار قیر اصفهان 1393/2 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.89
هشت بهشت 1391 - 1393
مدیریت صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.89
هشت بهشت 1391 - 1393