نصیر شفیع پور مقدم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نصیر شفیع پور مقدم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد