مسعود بارانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود بارانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز کنترل گاز اکباتان 1391/6 - 1391/11
کارآموز گروه صنایع کاغذپارس 1393/3 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.03
بوعلی سینا 1389 - 1393