حسین حسن زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین حسن زاده

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده عمده فروشی 1392/2 - 1393/4
قسمت تخلیه شرکت قارچ دزفول 1394/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متالورژی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.10
دزفول 1390 - 1394