رضا محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا محمدی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل