ازیتا مجرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ازیتا مجرد

تاریخ تولد: ۱۳۷۲/۰۶/۲۹

وضعیت تأهل: مجرد

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 19
محقق اردبیلی 1390 - 1393
روانشناسی عمومی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18
دانشگاه محقق اردبیلی 1396 - تاکنون