حسین خسروی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین خسروی

محل سکونت: گلستان - گالیکش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد شاهرود 1390 - 1394