غلامرضا شفقتیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلامرضا شفقتیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست سالن مونتاژ صنایع پمپ سعدی 1379/12 - 1383/2
کارشناس بازرسی ماشین سازی منگان 1383/2 - 1383/12
کارشناس بازرسی بازرسی گرمافلز 1384/8 - 1391/9
کارشناس بازرسی گروه صنعتی لک 1392/8 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
متااورژی ریخته گری
– کارشناسی – معدل: 12.12
مرکز اموزش عالی مهاجر اصفهان 1373 - 1377
مکانیک ساخت و تولید
– کارشناسی – معدل: 17.00
تاکستان 1390 - 1393
مواد ریخته گری
– کاردانی – معدل: 13.68
مهاجر اصفهان 1370 - 1373
مکانیک
– دیپلم – معدل: 12.00
1365 - 1370