غلام رضا داداش زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: غلام رضا داداش زاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع شیمیایی صنایع شیمیایی
– کارشناسی – معدل: 14.49
جهاد دانشگاهی اصفهان 1390 - 1392