ستار ترخانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ستار ترخانی

محل سکونت: کردستان - سقز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مربی تغذیه ای باشگاه بدنسازی 1392/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.18
مهاباد 1389 - 1392