محمد کمالی سروستانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد کمالی سروستانی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رییس کارگاه اجرا ساختمان مسکونی به مساحت 3200 مترمربع 1389/4 - 1393/4