روح اله موحدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روح اله موحدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر HSE مهندسان مشاور هگزا 1393/8 - 1393/11
سرپرست تکافو 1392/9 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع ایمنی
– کاردانی – معدل: 13.28
دهاقان 1378 - 1382
مهندسی صنایع HSE
– کارشناسی – معدل: 14.58
ایندگان 1390 - 1392