شاهین معصوم زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شاهین معصوم زاده

محل سکونت: آذربایجان غربی - ارومیه

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 16.48
ارومیه 1388 - 1392