سلمان شیخی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلمان شیخی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - هفشجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کنترل کیفیت جوش شرکت جهان اذین زاگرس 1382/8 - 1386/8
کارشناس فنی شرکت پترو پیشرو اپادانا 1387/5 - 1388/1
کنترل کیفی جوش و دفتر فنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا-قرب کربلا-موسسه اروندان 1388/6 - 1389/5
ناظر جوش و مکانیکال مهندسین مشاور توسعه انرژی خاور میانه 1389/5 - 1390/7
ناظر جوش و مکانیکال مهندسین مشاور استوا 1390/7 - 1390/9
ناظر جوش و مکانیکال مهندسین مشاور استوا 1390/7 - 1390/9
ناظرجوش و مکانیکال مهندسین مشاور طرح اندیشان 1391/2 - 1392/1
ناظر جوش و مکانیکال مهندسین مشاور قدس نیرو 1392/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ابرسانی و گازرسانی
– کاردانی – معدل: 15.09
واحدشهر مجلسی 1380 - 1382
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 15.05
واحد خمینی شهر 1382 - 1385