فرزاد قربانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرزاد قربانی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مرد