روزبه لاهرودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روزبه لاهرودی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس نقشه کشی کارخانجات میلاد-صنایع دفاع 1389/9 - 1390/12
کارشناس نقشه کشی فکور صنعت تهران 1390/12 - 1392/10
نقشه کش ارشد دفتر تهران فکور مغناطیس اسپادانا 1392/10 - 1395/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک نقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 14.00
دانشکده فنی شهید رجایی 1383 - 1386
مکانیک مهندسی تکنولوژی نقشه کشی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
یدک رسان کاوه 1386 - 1388