احسان رگ گل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان رگ گل

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس اجرا گندله سازی بافق 1393/7 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 15.23
کمالوند 1387 - 1391