محمد بادفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد بادفر

محل سکونت: کردستان - مریوان

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار CorelDraw
نرم افزار SPSS
کار با اینترنت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Excel

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس شرکت فرآیند کانی روش 1392/2 - 1392/6
کارشناس سامانه کانسار زمین 1395/6 - 1395/8
کارشناس کانه آذین 1395/11 - 1395/11
مسئول کنترل کیفیت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی 1390/1 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زمین شناسی
– کارشناسی – معدل: 15.10
دانشگاه ارومیه 1385 - 1389
زمین شناسی اقتصادی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.50
پژوهشکده علوم زمین 1390 - 1392