مجتبی دبیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی دبیری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح و نقشه کش حین تحصیل و بعد از تحصیل 1390/6 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.83
جامی اصفهان 1390 - 1392
مکانیک طراحی ونقشه کشی صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.78
اندیشه جهرم 1388 - 1390