علیرضا قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا قاسمی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس دفتر فنی شرکت ساختمانی دسار 1394/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران-عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.75
توران دامغان 1389 - 1391