جواد رستم آبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد رستم آبادی

محل سکونت: کرمانشاه - کنگاور

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.26
ازاد اسلامی 1387 - 1391