دینا نادری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: دینا نادری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتر دار تعاونی 1388/5 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.12
زرندیه 1390 - 1393