ندا بهتویی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ندا بهتویی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس آزمایشگاه شرکت داروساری ایران هورمون 1387/12 - 1394/6