مجید کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید کاظمی

محل سکونت: زنجان - زنجان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک نقشه بردار مهندسین مشاور مسیر و پیمایش 1390/6 - 1392/6
دستیار سرپرست کارگاه شرکت انبوه سازی (کارگاه) 1390/1 - 1390/6
نقشه بردار شرکت سرجین بافت (راهسازی) 1394/3 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 15.45
روزبه 1391 - 1393