فهیمه مسلمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه مسلمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری_ مدیراداری موسسه اطلاع رسانی کتاب مرجع 1386/7 -