احمد عباسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد عباسی

محل سکونت: مازندران - محمودآباد

جنسیت: مرد