عهدیه کشمیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عهدیه کشمیری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه گرانیت سازان پارس 1393/1 - 1394/1
مدیر کنترل کیفی گرانیت سازان پارس 1393/4 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران 1390 - 1392
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 15.94
تربیت معلم تهران 1386 - 1390