تبسم تسلیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: تبسم تسلیمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار بلزرگانی 1390/10 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
تهران مرکز 1392 - 1394