شراره شاپورنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شراره شاپورنیا

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش مک استون 1392/5 - 1392/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.74
دانشگاه اصفهان 1389 - 1393