علیرضا درجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا درجانی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست شیفت پتروشیمی قاعد بصیر 1392/10 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی طراحی فرایند
– کارشناسی – معدل: 15.78
تهران 1388 - 1392