امین مرتضوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین مرتضوی

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفترنمایندگی بیمه به عنوان کارمند شرکت سهامی بیمه ایران 1386/4 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 15.00
1382 - 1383