خاطره عطائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خاطره عطائی

محل سکونت: اردبیل - مشگین شهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
دفتردار کلینیک ساختمانی 1391/8 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیای انسانی برنامه ریزی روستایی
– کارشناسی – معدل: 13.15
پیام نور 1383 - 1389