عطیه گواه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه گواه

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار فروشگاه لوازم بهداشتی ساختمان 1392/3 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابرسی
– کارشناسی – معدل: 16.98
موسسه اموزش عالی عطار 1388 - 1392