شیما لطفعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیما لطفعلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس منابع انسانی آتیه اندیشان باران 1394/2 - 1394/7
کارشناس فروش دیباطب پارس 1391/11 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت منابع انسانی عملکرد و بهره وری
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.31
دانشگاه تهران 1392 - 1394