جواد تیموری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد تیموری

محل سکونت: فارس - مرودشت