لیلا اقایی زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلا اقایی زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اموزش دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۱ 1389/12 - 1390/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تکنولوژی اموزشی اموزش
– کاردانی – معدل: 14.60
علمی کاربردی واحد۳۱ 1389 - 1391