مجتبی فریادرس

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجتبی فریادرس

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Excel

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول آزمایشگاه و مسئول تحقیقات (R&D) مشتقات نفتی (انواع مختلف روغن های موتور، دنده، هیدرولیک، صنعتی، انواع مختلف گریس- انواع ضد یخ)- مسئول کالیبراسیو شرکت کیمیا روانکار پارس 1394/1 - 1396/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی تجزیه تجزیه
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.52
علم و صنعت ایران 1390 - 1392
شیمی کاربردی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.76
مالک اشتر 1318 - 1389