نیکزاد نظریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیکزاد نظریان

محل سکونت: لرستان - نورآباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر کلبه سازان 1389/7 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 15.43
هنر 1387 - 1389