فاطمه اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه اکبری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند ثبت احوال 1381/12 - 1388/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.30
علامه 1388 - 1392