حامد نادریان علمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد نادریان علمی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس،حسابدار عمرانی 1391/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.00
آزاد 1390 - 1392