مهسا ندرلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهسا ندرلو

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 0.00
دارالفنون 1392 - 1394