مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز