علی فرجام منش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی فرجام منش

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر عامل شرکت شرکت مخابراتی سکوت دژ آریایی 1390/12 - 1392/12
کارگزار و مسئول مرکز شرکت مخابراتی گیل پارس امین 1388/6 - 1389/6
کارگزار و مسئول مرکز شرکت مخابراتی عصر سپید رود 1387/9 - 1388/6
کارگزار و مسئول مرکز شرکت مخابراتی پندار پژوه 1386/12 - 1387/9
متصدی بانکی پست بانک 1389/6 - 1390/12
مدرس ریاضیات اموزشگاه مبتکران 1379/12 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق مخابرات
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.07
علوم تحقیقات سیرجان 1391 - 1393
ریاضی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 13.60
پیام نور منجیل 1381 - 1386